Ochrana osobných údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok beru ochranu Vaších osobných údajov veľmi vážne. Zaobchádzame s Vašimi osobnými údajmi dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a s týmito pravidlami ochrany osobných údajov.

Používanie našich webových stránok je zvyčajne možné bez poskytnutia osobných informácií. Pokiaľ ide o naše osobné údaje (napríklad meno, adresa alebo e-mailové adresy), vznikajú, pokiaľ je to možné, vždy na freiwilligerskom základe. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez Vášho výslovného súhlasu.

Upozorňujeme, že prenos dát cez internet (napríklad pri komunikácii prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné chyby. Úplná ochrana údajov z prístupu tretími stranami nie je možná.

Pravidlá ochrany osobných údajov pri používaní Facebooku (Like-tlačidlá)

Na našich stránkach sú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, poskytovateľ Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, Kalifornia 94025, USA. Zásuvné moduly Facebook môžu byť rozpoznané logom Facebook alebo „Like-Button“ („Like“) na našich stránkach. Prehľad pluginov Facebook nájdete na adrese: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Pri navšteve naše stránky, plugin vytvorí priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebook. Spoločnosť Facebook dostáva informácie, čo ste navštívili na našej stránke s vašou IP adresou. Ak kliknete na tlačidlo „Like-Button“ na Facebooku, pri prihlásení do svojho Facebook účtu, môžete prepojiť obsah našich stránok s vašim profilom na Facebooku. V dôsledku toho môže spoločnosť Facebook priradiť návštevu našich stránok na váš používateľský účet. Poukazujeme na to, že my ako poskytovateľ stránok nevieme o obsahu prenášaných údajov a ich použití prostredníctvom Facebooku. Ďalšie informácie nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Facebook na adrese http://www.facebook.com/policy.php.

Ak nechcete, aby spoločnosť Facebook spojila vašu návštevu s našimi používateľskými účtami v službe Facebook, odhláste sa z vášho používateľského účtu Facebook.

Zásady ochrany osobných údajov pre používanie služby Google Analytics

Táto webová lokalita využíva funkcie služby Google Analytics web analytics. Poskytovateľom je Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Služba Google Analytics používa takzvané „súbory cookie“. Sú to textové súbory uložené vo vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Informácie generované súborom cookie o používaní týchto webových stránok sú zvyčajne odosielané na server Google v USA a uložené tam.

Ak je však na tejto webovej stránke aktivovaná anonymizácia IP, vaša IP adresa kráti spoločnosť Google v členských štátoch Európskej únie alebo iných stranách Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP odoslaná na server Google v USA ako skrátená. V mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky spoločnosť Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webových stránok, na zostavenie prehľadov o aktivite webových stránok a na poskytovanie ďalších služieb týkajúcich sa aktivity webových stránok a používania internetu prevádzkovateľovi webových stránok. Adresa IP poskytovaná službou Google Analytics ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčovať s inými údajmi spoločnosti Google.

Ukladanie súborov cookie môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru prehliadača. Upozorňujeme však, že ak to urobíte, nebudete môcť v čo najväčšej možnej miere využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zhromažďovaniu údajov generovaných súborom cookie spoločnosťou Google a súvisiacich s používaním webových stránok (vrátane vašej adresy IP), ako aj spracovaním týchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím zásuvného modulu prehliadača dostupného pod nasledujúcim odkazom a nainštalujte:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Informácie, zrušenie, blokovanie

Kedykoľvek máte právo na bezplatné informácie o vašich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a o účeloch spracovania údajov a právo na opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Pre ďalšie informácie o osobných údajoch nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenom v Impressum.

Súbory denníka servra

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch denníka serverov, ktoré Váš prehliadač automaticky odošle nám. Sú to:

  • typ prehľadavača/ verzia prehľadavača
  • použitý operačný systém
  • adresa odkazujúceho URL
  • názov hostiteľa prístupového počítača
  • čas žiadosti servra

Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnym osobám. Zlúčenie týchto údajov s inými zdrojmi údajov sa neuskutoční. Vyhradzujeme si právo retroaktívne skontrolovať tieto údaje, ak si uvedomíme konkrétne náznaky nezákonného používania.

Cookies

Internetové stránky čiastočne používajú takzvané cookies. Súbory cookie nepoškodzujú váš počítač a neobsahujú vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby naša ponuka bola užívateľsky príjemnejšia, efektívnejšia a bezpečnejšia. Súbory cookie sú malé textové súbory uložené vo vašom počítači a uložené v prehliadači.

Žiadny zo súborov cookie, ktorý používame, nie je tzv. „Session cookies“. Na konci návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri ďalšej návšteve.

Váš prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení cookies a povoliť súbory cookie iba v jednotlivých prípadoch, akceptovanie súborov cookie v určitých prípadoch alebo všeobecne vylúčiť a povoliť automatické vymazanie súborov cookie pri zatváraní prehliadača. Zakázanie súborov cookie môže obmedziť funkčnosť týchto webových stránok.

Kontaktmý formulár

Pri zaslaní otázok prostredníctvom kontaktného formulára, Vaše údaje z kontaktného formulára, vrátane kontaktných údajov, ktoré ste tam poskytli, budú uložené na spracovanie žiadosti a v prípade ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme zdieľať bez Vášho súhlasu.

Nevyžiadané reklamné maily

Použitie publikovaných informácií v súvislosti s kontaktnými informáciami o povinných odtlačkoch na zasielanie nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov sa týmto zamieta. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo na právne kroky v prípade nevyžiadaného odoslania reklamných informácií, napríklad prostredníctvom nevyžiadaných e-mailov.

Newsletter údaje

Ak by ste chceli dostávať newsletter ponúkaný na webových stránkach, potrebujeme od Vás e-mailovú adresu, ako aj informácie, ktoré nám umožňujú overiť, že ste vlastníkom zadanej e-mailovej adresy a že súhlasíte s prijatím bulletinu. Ďalšie údaje sa nezhromažďujú. Tieto údaje používame výlučne na doručenie požadovaných informácií a neposkytujeme ich tretím stranám.

Udelený súhlas na ukladanie údajov, e-mailovú adresu a ich použitie na zasielanie newsletteru je možné kedykoľvek zrušiť, napríklad prostredníctvom odkazu „odhlásiť sa“ v bulletine.