Impressum

EMSware GmbH
Mülheimer Straße 15
90451 Nürnberg
HRB 34322
Výkonny riaditeľ: Friedrich Erdenkäufer
Tel.: +49 (911) 96 44 87-36
info@emsware.de

Používanie webových stránok www.emsware.de slúži len na pokrytie vaších osobných, privátnych alebo komerčných informácií.

Obsah webových stránok: www.emsware.de de je majetkom spoločnosti EMSware GmbH. Mechanická alebo elektronická duplikácia je zakázaná, akékoľvék porušenie bude právne stíhané. Ochranné známky, obchodné známky, logá, obrázky alebo servisné značky uvedené na tejto webovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti EMSware GmbH alebo iných vlastníkov vlastníckych práv. Používanie týchto ochranných známok je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom držiteľov vlastníckych práv.

Zodpovednosť za externé odkazy

Za presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií obsiahnutých v doméne alebo referenčných adresách nenesieme žiadnú zodpovednosť. Akákoľvek zodpovednosť za akékoľvek škody vyplývajúce z používania prelinkovaných stránok je vylúčená. Zodpovednosťou za obsah prelinkovaných stránok sú príslušní autori. Autori sa výslovne dištancujú od akéhokoľvek nezákonného obsahu prelinkovaných stránok. Autori hodnotia obsah týchto stránok len v čase prelinkovania stránky; neskoršia zmena sa nedá overiť. Autori tiež nemajú žiadný vplyv na obsah domovských stránok tretích strán a v prípade ich vývoja prostredníctvom aktualizácií, a preto nie sú akýmkoľvek spôsobom zodpovední za ich obsah (y). Ak aj napriek tomu budete vedieť, že odkaz na týchto (externých) stránkach odkazuje na stránku s obsahom porušujúcim pravidlá, pošlite nám e-mail okamžite, aby sa príslušný odkaz mohol zrušiť.

Tento odtlačok sa vzťahuje aj na stránku Facebook www.facebook.com/Emsgeraete und www.facebook.com/emswareGmbH ako aj na firemné profily na lokalite (https://www.instagram.com/emswaregmbh/), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UCcCP_vy0FTYpy8pqG6olQOw) a Twitter (https://twitter.com/EMSware_GmbH)