EMSware

Orientácia a fylozófia

EMSware ponúka full-servis v oblasti elektrostimulačného tréningu. Zahrňuje to dodanie EMS zariadenia, oblekov, softvéru, školenia a tréningu. Chceme naším zákaznikom poskytnúť integrálne a komplexné poradenstvo z jedného zdroja. K tomu všetkému vieme pomôcť s naším know-how, skúsenosťami expertov z nášho tímu v oblasti fitnes, osobných tréningov, fyzioterapie, športového manažmentu ako aj marketingu a predaja.

Naši zamestnanci aktívne pôsobia v oblasti športu a tak vedia doslovne pochopiť želania a potreby športovca, ako aj vývoj športového a zdravotnického trhu. V tejto súvislosti by sme Vám chceli sprístupniť najkomplexnejšie služby a skúsenosti pre efektívne, moderné a nezávislé tréningy. Medzi našich zákazníkov patria EMS, fitness štúdiá, osobní tréneri, fyzioterapeuti a súkromní užívatelia.

Chcete aj Vy osobné poradenstvo? Potom nás neváhajte kontaktovať auf.