EMS-Akadémia

Profesionálne EMS-školenia pre súkromných a komerčných účastníkov

EMS-tréning je jedna z najmodernejších tréningových metód v odvetvý fitnes a zdravia. Mnohí však dokonca ani netušia, že princíp EMS- tréningu existuje od dávnych čias Antiky a používa sa okrem iného aj vo fyzioterapii. V posledných rokoch sa časovo úsporný tréning budovania svalov súvisiaci aj so znížovaním telesného tuku stáva čoraz obľúbenejším u vystresovaných pracovníkoch, rodinných príslušníkoch, nešportovcoch a vrcholových športovcoch.

Cvičenie sa vykonáva pomocou vesty s elektródami, pomocou ktorej energetické impulzy vyvolávajú kontrahciu svalu. Súčasná stimulácia alebo kontrakcia viacerých svalových skupín na tele umožňuje krátke trvanie tréningu s účinným tréningovým pôvabom.

S EMS-tréningom môže tréner okrem iného absolvovať so svojím klientom intenzívny tréning budovania svalov, metabolický tréning, preventívny alebo rehabilitačný tréning. Vďaka vysokému dopytu zo strany zákazníkov sa v posledných rokoch otvorilo veľké množstvo EMS- štúdií. Najdôležitejšia vec, ktorá mnohým štúdiam chýba je kvalifikovaný personál, vyškolený pre zmyslupné ovládanie a používanie EMS-technológií. Samozrejme, je pre trenéra je mimoriadne dôležité, aby zvládol správnu manipuláciu EMS-zariadenia a tým mohol trénovať zákazníka efektívne a individuálne.

Chceme už na začiatku oboznámiť naších zákazníkov so zodpovedným užívaním EMS-technológie. Z tohto dôvodu usporiadávamé pravidelné školenia pre súkromných a komerčných užívateľoch.

Základné a pokročilé tréningy sa konajú vždy dva po sebe idúce dni. Špecializované školenia, ako je napríklad EMS-chrbty trvajú jeden celý deň. Okrem teoretickej časti sa vyučuje aj praktická aplikácia, ktorá zabezpečuje bezpečnú manipuláciu s EMS-zariadeniami. Školiace materiály, perá, nápoje a ovocie sú po celý čas školenia k dispozícií. Na všetkých školenia sa požaduje EMS-tréningové oblečenie. Každý účastník po úspešnom absolvovaní kurzu obdrží certifikát.

Potom nás neváhajte kontaktovať:

Napíšte nám E-Mail na
info@emsware.de

Alebo nás kontaktujte telefonický:
+49 (911) 96 44 87-36

Všetky ďalšie možnosti ako sa s nami môžete spojiť nájdete tu.