EMS Studia

Profesionální EMS začátek

EMSformer je vhodný zvláště pro profesionální EMS začátečníky od fitness, přes mikro až k specializovaným EMS studiím. Spolu s EMSformer EMS přístroj může trenér trénovat s vícero klienty najednou. Tak budou pořizovací náklady drženy na nižší úrovni. Mimo jiné existuje možnost rozšířit nabídku až na 8 osob v tréninku.

Efektivní, hospodárný a jednoduchá manipulace

Trenér a spolupracovníci budou propuštěni. V systému může být komplektní dokumentace obsažena v jednotlivých kartách, předplatné a smlouvy budou akceptovány. Kromě toho jsou individuální poznámky o jednotlivých klientech a je možná obsáhlá kontrola dosažených úspěchů. Proto není nutný žádný dodatečný software ke spravování klientova účtu. Back-up všechna data jistí.

U našeho EMS obleku, který se používá ve studiu, jsou všechny elektrody jednotlivě vyjímatelné a mohou být jednoduše nahrazeny jinými. Díky tomu není nutný kompletní výměna obleku. Software může být přizpůsoben podle individuálních požadavků a přes bezplatné update udržován v aktuálním stavu. Dále Vám můžeme rychle zajistit EMS vybavení jako je prádlo určené k tréninku nebo hygienické příslušenství.

Budování konkurenceschopnosti

EMS technologie je v trendu a přináší novým klientům stejně jako stávajícím členům možnost spolu soutěžit a být v kontaktu. Rozsáhlé spektrum uživatelů umožňuje oslovit nové cílové skupiny a dovolit si přispět ke zvyšování konkurenceschopnosti na trhu fitness a zdraví.

Chceme našim klientům poskytnout individuální a osobní poradenství.

Kontaktujte nás.