EMS software

Výhody

EMSformer software může být použit na vícero přístrojích současně. Připojením na Apple a Google Play Store může každý náš klient nainstalovat příslušný software na všech tabletech, Smartphonech s iOS a Androidech. Všechna uložená data jsou kdykoliv přístupná díky online synchronizaci. Software je stále aktualizován díky k automatickému update, a to bez dodatečných nákladů.

Trénink až 8 osob současně může probíhat kdykoliv. Přitom má každá osoba možnost mít jedinečné nastavení. Jak frekvence, druh a forma tréninku, tak i procvičování jednotlivých svalových partií mohou být nezávisle na sobě a individuálně nastaveny. Díky jednomu kliknutí je možné nastavení tréninku uložit. Pro každého klienta je možné uložit až 5 rozdílních programů a při příštím tréninku je vyvolat.

Software je velice jednoduše ovladatelný a je upraven požadavkům klienta. Díky několika málo kliknutím můžete dosáhnout každé oblasti, kterou software nabízí. K tomu slouží hlavní obrazovka s nejdůležitějšími body navigace. V systému vedle nastavení tréninku můžete také najít data klienta a poslední trénink, který byl uložen. Tyto informace jsou následně pomocí synchronizace srovnány.

Díky jednomu kliknutí můžete kdykoliv změnit jazyk nastavení a přizpůsobit Vašim individuálním požadavkům. K dispozici jsou: němčina, angličtina, francouzština, španělština, ruština, čínština, maďarština, polština a švédština. Na Vaše přání můžeme v krátkém čase doplnit další jazyk.

S pomocí 3D trenéra, který je Vám k dispozici, může být z jednotlivých tréninků sestaven a uložen individuální tréninkový program. Virtuální trenér předvádí cvičení a opakuje je ve Vámi navoleném tréninkovém prostoru. Podle Vašeho přání mohou návody vzít kdykoliv v úvahu pomocí virtuálního trenéra Váš požadavek.

Software umožňuje zřízení individuální jednotky, jako je například karta na 10 tréninků, předplatné atd. Systém automaticky rozpozná, kdy bude dosaženo limitu a požaduje zakoupení nových jednotek. Při zřízení předplatného systém rozpozná průběh předplatného a upozorní na něj. Dále může k jednotlivým klientům uvádět individuální poznámky.

Velké množství důležitých informací, jako je např. velikost EMS obleku, prádla určeného k tréninku atd., může být uloženo v systému přímo. Kromě toho mohou být uložena další specifická data klienta, která jsou pro trénink důležitá. Mohou se tam být uvedeny i stížnosti nebo přání klientů. Při kliknutí myší následuje automatická rada s podstatnými informacemi.

Celý systém je možné kdykoliv synchronizovat. Tudíž je zaručeno, že jsou uživateli při používání různých přístrojů k dispozici vždy stejné informace. Kromě toho je díky Back-up umožněno, aby nebyla ztracena žádná data klientů. Přii ztrátě přístroje jsou data uložena na serveru. Pokud bude Váš přístroj odcizen, může dojít k zamezení přístupu neoprávněných osob za nejpozději 30 dní.

Existující databanka klientů umožňuje uživateli uložit všechna důležitá data. K tomu vedle nastavení tréninku patří také správa předplatného a víceúčelových karet. Externí software zajištující toto spravování není tudíž nezbytný. Tím redukujeme náklady a zbytečně nezatěžujeme trenéry a naše spolupracovníky.

Systém automaticky ukládá provedený trénink. V kalendáři bude graficky znázorněno, kdy a který trénink klient absolvoval. Díky tomu je umožněna průběžná kontrola dosažených úspěchů. Přiměřeně k tomu může být plán tréninku regulován a pokud je to nutné, naplánovat vhodné přizpůsobení tréninku.